Om

Vi är en F-6 skola i Borlänge som kommer att blogga om natur och teknik.
Vi arbetar med ett projekt där vi fått pengar från Ljungbergsfonden/ Teknikerjakten.
Vi vill stimulera elevers lärande, intresse och attityder till matematik, teknik och naturvetenskap som i sin tur leder till en ökad måluppfyllelse.